Plain Text

วิธีการวางข้อความแบบ Plain Text โดยไม่ให้พื้นหลังติดมาด้วย

แก้ไขปัญหาเวลาก๊อปปี้ข้อความแล้ววาง พื้นหลังติดมาด้วย การคัดลอกและวางข้อความ (Copy and Paste) เป็นกระบวนการที่เราทำบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เราใช้มันในการแชร์ข้อมูล, เขียนอีเมล, แปลเนื้อหา, และอีกมากมาย แต่บางครั้งเราอาจพบปัญหาที่น่ารำคาญเมื่อข้อความที่เราคัดลอกและวางมาแสดงนั้นมีพื้นหลังหรือรูปแบบที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการ ในบทความนี้เราจะเสนอวิธีการวางข้อความแบบ Plain Text โดยไม่ให้พื้นหลังติดมาด้วย เพื่อให้คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความอย่างเรียบร้อยและตรงไปตามเป้าหมายของคุณได้อย่างมั่นใจ

วิดิโอสอน วางข้อความแบบ Plain Text

1. ใช้คีย์ลัดเพื่อวางข้อความแบบ Plain Text

บน Windows:

ใน Windows, คุณสามารถใช้คีย์ลัด “Ctrl + Shift + V” เมื่อคัดลอกข้อความแล้วคุณสามารถวางข้อความแบบ Plain Text โดยที่ไม่คัดลอกรูปแบบหรือสไตล์จากต้นฉบับ.

บน macOS:

ใน macOS, คุณสามารถใช้คีย์ลัด “Shift + Command + V” เมื่อคัดลอกข้อความแล้วคุณสามารถวางข้อความแบบ Plain Text โดยที่ไม่คัดลอกรูปแบบหรือสไตล์จากต้นฉบับ.

2. ใช้โปรแกรมสนับสนุนการวางข้อความแบบ Plain Text

บางครั้งคุณอาจต้องใช้โปรแกรมสนับสนุนการวางข้อความแบบ Plain Text เพื่อล้างข้อมูลรูปแบบและพื้นหลังที่คัดลอกมาด้วย โปรแกรมดังกล่าวสามารถล้างข้อมูลรูปแบบและรูปภาพที่อาจติดมาด้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

3. ใช้ Notepad หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอย่างง่าย

ใน Windows, คุณสามารถใช้โปรแกรม Notepad หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอย่างง่ายอื่น ๆ เพื่อวางข้อความแบบ Plain Text โดยไม่คัดลอกรูปแบบหรือสไตล์จากต้นฉบับ. เพียงแค่วางข้อความในโปรแกรมนี้แล้วบันทึกไฟล์เป็น .txt หรือ Plain Text File.

4. ลบข้อมูลไม่ต้องการด้วยการแก้ไข

ในกรณีที่คุณพบข้อความที่คัดลอกมามีข้อมูลไม่ต้องการเช่นลิงค์หรือรูปภาพที่ไม่ต้องการ, คุณสามารถลบข้อมูลเหล่านี้ได้โดยใช้การแก้ไขข้อความเบื้องต้น หลังจากนั้นคุณสามารถวางข้อความที่ถูกแก้ไขแล้วเพื่อให้ได้ Plain Text ตามที่คุณต้องการ.

การวางข้อความแบบ Plain Text โดยไม่ให้พื้นหลังติดมาด้วยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคัดลอกและวางข้อความในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีการจัดรูปแบบและสไตล์เอาไว้ในข้อความที่คัดลอกมา. บทความนี้เสนอวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างข้อความแบบ Plain Text อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อความชัดเจนและสะดวกสบายในการแชร์ข้อมูลและสื่อสารในประชากรของเราทุกคน.